Huỳnh Hoài Bảo - Bảo Shady Blog
icon cảm xúc (emoticons) là một chức năng khá ổn dành cho mục bình luận (commenIt) của blogspot. Nhờ nó mà blog bạn có những bình luận kèm biểu tượng cảm xúc khá đặc sắc và thú vị. Trước đây cũng có khá nhiều blog chia sẻ về cách chèn emoticons rồi nhưng là cách cũ, vậy nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cách hoàn toàn mới vừa ngắn gọn, vừa đơn giản mà vô cùng hiệu quả.


CÁCH THỰC HIỆN:
Bước 1: Truy cập quản trị blogger - Chủ đề - Chỉnh sửa HTML.
Bước 2: Dán đoạn Javascript thư viện bên dưới trước thẻ </head>.

<script async='async' src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.3/jquery.min.js' type='text/javascript'/>

Nếu blog bạn  đã có thư viện Jquery 1.8.3 này rồi thì đến luôn bước 3. Nhưng hãy lưu ý, thủ thuật này chỉ hoạt động được đối với các thư viện Jquery từ 1.8.3 trở xuống thôi nhé, các phiên bản nâng cấp sau đó đều không được đâu. 

Bước 3: Tiếp tục dán đoạn tiếp theo trước thẻ </head>.

<script type='text/javascript'> //<![CDATA[ window.emoticonx=(function(){var b=function(m){var j=m||{},l=j.emoRange||"#comments p, div.emoWrap",k=j.putEmoAbove||"iframe#comment-editor",h=j.topText||"Klik untuk melihat kode!",a=j.emoMessage||"Untuk memasukkan emoticon setidaknya ada satu spasi sebelum kode emoticon.";$(k).before('<div style="text-align:center" class="emoWrap"> :) :)) ;(( :-) =)) ;( ;-( :d :-d @-) :p :o :&gt;) (o) [-( :-? (p) :-s (m) 8-) :-t :-b b-( :-# =p~ $-) (b) (f) x-) (k) (h) (c) cheer <br/><b>'+h+"</b><br/>"+a+"</div>");var i=function(c,d,e){$(l).each(function(){$(this).html($(this).html().replace(/<br>:/g,"<br> :").replace(/<br>;/g,"<br> ;").replace(/<br>=/g,"<br> =").replace(/<br>\^/g,"<br> ^").replace(c," <img style='max-height:24px' src='"+d+"' class='emo delayLoad' alt='"+e+"' />"))})};i(/\s:\)\)+/g,"https://lh3.googleusercontent.com/-duNoMAb1RS4/T2WEWrOfR8I/AAAAAAAACZ0/ObgHf-PmTuE/s36/03.gif",":))");i(/\s;\(\(+/g,"https://lh6.googleusercontent.com/-LIr-ZdDp2xI/T2WEYDacVnI/AAAAAAAACaY/W7MF5qKO2sE/s47/06.gif",";((");i(/\s:\)+/g,"https://lh6.googleusercontent.com/-Q5lMkgcmVR4/T2WEWkNi3MI/AAAAAAAACZ4/7VBYeVbx7kA/s36/01.gif",":)");i(/\s:-\)+/g,"https://lh3.googleusercontent.com/-mCsZPeixHvA/T2WEWivv9FI/AAAAAAAACZw/64ZGRgdlDeg/s36/02.gif",":-)");i(/\s=\)\)+/g,"https://lh5.googleusercontent.com/-u__sc3DgZ2c/T2d0_lDLueI/AAAAAAAACkw/YbeuRNde61Q/s36/03a.gif","=))");i(/\s;\(+/g,"https://lh5.googleusercontent.com/-EwonQGBTYwo/T2WEXeVq3oI/AAAAAAAACZ8/4ixt2ZVlqrI/s36/04.gif",";(");i(/\s;-\(+/g,"https://lh3.googleusercontent.com/-fMtAZDakmBI/T2WEXswr5BI/AAAAAAAACaA/83R1X_PumTk/s36/05.gif",";-(");i(/\s:d/ig,"https://lh3.googleusercontent.com/-Em3lvBgvYlI/T2WElbV0BaI/AAAAAAAACdI/ApynphQdka8/s36/7.gif",":d");i(/\s:-d/ig,"https://lh4.googleusercontent.com/-0R7-2DC1klM/T2WEmMQajfI/AAAAAAAACdM/-4JFCeC6QD8/s36/8.gif",":-d");i(/\[email protected]\)+/g,"https://lh5.googleusercontent.com/-PE2GWBseiGk/T2acYH_uNRI/AAAAAAAAChg/HloTeaRIdyQ/s36/09.gif","@-)");i(/\s:p/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-nkyzLkHUPg8/T2WEYdFqFxI/AAAAAAAACaQ/Mu1yPq91yuc/s36/10.gif",":p");i(/\s:o/ig,"https://lh6.googleusercontent.com/-0-zgLVgK2Cg/T2WEY10FXuI/AAAAAAAACag/dyKQ5pPUIGQ/s36/11.gif",":o");i(/\s:&gt;\)+/g,"https://lh3.googleusercontent.com/-xbWqvOWJNE0/T2WEZM-VLTI/AAAAAAAACak/8dLATIlXRDk/s36/12.gif",":&gt;)");i(/\s\(o\)+/ig,"https://lh4.googleusercontent.com/-cguZVxYzR3o/T2WEZSgFvUI/AAAAAAAACas/nDJgr6YcuaI/s36/13.gif","(o)");i(/\s\[-\(+/g,"https://lh5.googleusercontent.com/-VKGWq-wPGUw/T2WEaEQLA9I/AAAAAAAACa4/ZDnLP29mlgk/s36/14.gif","[-(");i(/\s:-\?/g,"https://lh6.googleusercontent.com/-hIVRIc7IAJw/T2WEaO5ASUI/AAAAAAAACaw/FLmCvzeMSbc/s36/15.gif",":-?");i(/\s\(p\)+/ig,"https://lh4.googleusercontent.com/-hk3q3tP-0Pg/T2WEcRONc5I/AAAAAAAACbY/bJ00rge5Mq8/s36/16.gif","(p)");i(/\s:-s/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-cysJNcXxT-Q/T2WEcxVM5dI/AAAAAAAACbU/Mvuc437f1ZI/s36/17.gif",":-s");i(/\s\(m\)+/ig,"https://lh6.googleusercontent.com/-H20tIsy7Hvw/T2WEbDW0R7I/AAAAAAAACbE/DymXsZOmO3s/s36/18.gif","(m)");i(/\s8-\)+/ig,"https://lh4.googleusercontent.com/-IvNFZtzJJYI/T2WEcDj-0NI/AAAAAAAACbM/kiqtHbdkarQ/s36/19.gif","8-)");i(/\s:-t/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-XCXdaCYaOGE/T2WEcmd15EI/AAAAAAAACbQ/Z5UyZCuX4Xo/s36/20.gif",":-t");i(/\s:-b/ig,"https://lh4.googleusercontent.com/-g6V0tBD1vwk/T2WEdRGJfWI/AAAAAAAACbo/P8P_SGEdhzI/s36/21.gif",":-b");i(/\sb-\(+/ig,"https://lh6.googleusercontent.com/-ErUGB8ea0H4/T2WEdm5-ZSI/AAAAAAAACbs/245Hxnaa82g/s35/22.gif","b-(");i(/\s:-#/ig,"https://lh6.googleusercontent.com/-p-5AT-amLik/T2WEi_MJDqI/AAAAAAAACco/5J-MqivSQw4/s36/23.gif",":-#");i(/\s=p~/ig,"https://lh3.googleusercontent.com/-H8izCFTaHFE/T2b39mmu2NI/AAAAAAAACkM/k4bDdFe301U/s36/24.gif","=p~");i(/\s\$-\)+/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-LZn6dX8GslQ/T2W30lpp_kI/AAAAAAAAChA/Rym2Ql5H-jU/s36/25.gif","$-)");i(/\s\(b\)+/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-k6r8YBUhxVk/T2WEgBtjFtI/AAAAAAAACcE/U5U5uPCpxq8/s36/26.gif","(b)");i(/\s\(f\)+/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-pj6fMvZXTyc/T2WEga9-gjI/AAAAAAAACcM/kVpUCa7uqpw/s36/27.gif'","(f)");i(/\sx-\)+/ig,"https://lh3.googleusercontent.com/-zI2UJmwerDM/T2WEhSRkuTI/AAAAAAAACcc/Gr3xFDrZF3Y/s36/28.gif","x-)");i(/\s\(k\)+/ig,"https://lh3.googleusercontent.com/-ilBYLLWFQJQ/T2WEiJXJ7LI/AAAAAAAACcY/bXpkIPuVUto/s36/29.gif","(k)");i(/\s\(h\)+/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-_NHYkuf5bZg/T2WEjOhTIxI/AAAAAAAACcg/76qRE27R_ig/s36/30.gif","(h)");i(/\s\(c\)+/ig,"https://lh6.googleusercontent.com/-O6m44_Z-8AA/T2WEjLRImnI/AAAAAAAACck/c_jh643HU6o/s36/31.gif","(c)");i(/\scheer/ig,"https://lh5.googleusercontent.com/-9TYEg93ImUM/T2WEjvuhxTI/AAAAAAAACc0/KQRBXuuV_Yg/s36/32.gif","cheer");$("div.emoWrap").one("click",function(){if(a){alert(a)}});$(".emo").css("cursor","pointer").live("click",function(c){$(".emoKey").remove();$(this).after('<input class="emoKey" type="text" size="'+this.alt.length+'" value=" '+this.alt+'" />');$(".emoKey").trigger("select");c.stopPropagation()});$(".emoKey").live("click",function(){$(this).focus().select()})};return function(a){b(a)}})(); //]]> </script>

Bước 4: Cuối cùng là chèn đoạn code dưới trước thẻ </body>.


<b:if cond='data:blog.pageType == &quot;item&quot;'> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ jQuery(document).ready(function () {emoticonx({ emoRange:"#comments p, div.emoWrap", putEmoAbove:"iframe#comment-editor", topText:"Nhấn vào hình để xem mã!",emoMessage:"Copy mã tương ứng dán vào khung comment." }) }); //]]> </script> </b:if> <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;static_page&quot;'> <script type='text/javascript'> //<![CDATA[ jQuery(document).ready(function () {emoticonx({ emoRange:"#comments p, div.emoWrap", putEmoAbove:"iframe#comment-editor", topText:"Nhấn vào hình để xem mã!",emoMessage:" Copy mã tương ứng dán vào khung comment."}) }); //]]> </script> </b:if>

Lưu Template lại và hưởng thụ :v 
Không có nhận xét nào:
1. Chèn ảnh: [img]Link ảnh[/img]
2. Chèn video: [youtube]ID Video[/youtube]
Hướng dẫn lấy ID Video từ Youtube

Ví dụ video có link trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=BUaLnDL3f-M, ta sẽ lấy BUaLnDL3f-M và thay vào vị trí ID Video ở cú pháp trên.

Nội quy chung Bảo Shady Blog

1. Bài viết đều tự tay tác giả viết nên nếu có ý định copy xin hãy ghi nguồn bài viết đó.
2. Template được lên ý tưởng và thiết kế bởi Phú Cường Blogger vì vậy tuyệt đối không tự ý RIP Template hoặc lấy và dùng từ những nguồn ăn cắp khác khi tác giả chưa share công khai. Nếu tôn trọng mình thì bạn có thể trao đổi mua template tại fb Nguyễn Phú Cường.
3. Không được spam dưới mọi hình thức và đưa ra những bình luận xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác (những bình luận vi phạm sẽ bị xóa).

Đang cập nhật thêm nội quy...

- Blog: Bảo Shady Blog - Life Is Share
- Thành lập: 01/08/2017
- Nội dung: Blog chủ yếu viết về những thủ thuật blog, và các thủ thuật khác. Ngoài ra, blog thi thoảng còn chia sẻ một vài bài viết về đời sống, share ảnh đẹp, tin tức về đời sống...
- Tác giả blog: Huỳnh Hoài Bảo hiện đang là học sinh cấp 2 THCS Lê Thị Cẩm Lệ, Bạc Liêu.
- Template: Twitter Template Version 1.0 By Phú Cường Blogger.

Lời cuối chúc các bạn có những phút giây thật vui vẻ và ý nghĩa tại blog nhé!