Huỳnh Hoài Bảo - Bảo Shady Blog
Tiếp tục series chia sẻ widget thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 1 mẫu Recent comments (bình luận mới nhất) cho blog với hiệu ứng bo tròn góc avatar cực đẹp.

CÁCH THỰC HIỆN:Bước 1: Truy cập quản trị Blogger.
Bước 2: Bố cục - Thêm tiện ích - HTML/Javascript - Copy và paste đoạn code dưới vào khung nội dung.

<style type="text/css">ul.helploggercomments{list-style: none;margin: 0;padding: 0;} .helploggercomments li {background: none !important;margin: 0 0 6px !important;padding: 0 0 6px 0 !important;display: block;clear: both;overflow: hidden;list-style: none;word-break:break-all;} .helploggercomments li .avatarImage {padding: 3px; background: #fefefe;-webkit-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;-moz-box-shadow: 0 1px 1px #ccc;box-shadow: 0 1px 1px #ccc;float: left;margin: 0 6px 0 0;position: relative;overflow: hidden;} .avatarRound {-webkit-border-radius: 100px;-moz-border-radius: 100px;border-radius: 100px;} .helploggercomments li img {padding: 0px;position: relative;overflow: hidden;display: block;} .helploggercomments li span {margin-top: 4px;color: #666;display: block;font-size: 12px;font-style: italic;line-height: 1.4;} </style><script type="text/javascript">//<![CDATA[ // Recent Comments Settings var numComments  = 5, showAvatar  = true, avatarSize  = 60, roundAvatar = true, characters  = 40, showMorelink = false, moreLinktext = "More »", defaultAvatar  = "http://4.bp.blogspot.com/-SRSVCXNxbAc/UrbxxXd06YI/AAAAAAAAFl4/332qncR9pD4/s1600/default-avatar.jpg", hideCredits = true; //]]></script><script type="text/javascript">eval(function(p,a,c,k,e,r){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--)r[e(c)]=k[c]||e(c);k=[function(e){return r[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('7 E=E||5,8=8||12,o=o||13,k=k||"h://4.F.p.f/-14/15/16/17/G/18-19.1a",H=H||" 1b &1c;",q=(r q===\'u\')?j:q,v=(r v===\'u\')?Q:v,m=(r m===\'u\')?j:m,I=(r I===\'u\')?Q:m;1d R(w){7 9;9=\'<s J="R">\';K(7 i=0;i<E;i++){7 x,y,3,n;6(i==w.T.b.z)1e;9+="<u>";7 b=w.T.b[i];K(7 l=0;l<b.L.z;l++){6(b.L[l].1f==\'1g\'){x=b.L[l].A}}K(7 a=0;a<b.M.z;a++){y=b.M[a].1h.$t;3=b.M[a].1i$1j.V}6(3.g("/G/")!=-1){3=3.B("/G/","/s"+8+"-c/")}e 6(3.g("/W/")!=-1){3=3.B("/W/","/s"+8+"-c/")}e 6(3.g("/X-c/")!=-1&&3.g("h:")!=0){3="h:"+3.B("/X-c/","/s"+8+"-c/")}e 6(3.g("N.f/C/1k-Y.O")!=-1){3="h://1.F.p.f/-1l/1m/1n/1o/s"+8+"/1p.Z"}e 6(3.g("N.f/C/1q-Y.O")!=-1){3="h://2.F.p.f/-1r/1s/1t/1u/s"+8+"/1v.Z"}e 6(3.g("N.f/C/1w.O")!=-1){6(k.g("1x.f")!=-1){3=k+"&s="+8}e{3=k}}e{3=3}6(q==j){6(m==j){n="1y"}e{n=""}9+="<10 J=\\"1z "+n+"\\"><c J=\\""+n+"\\" V=\\""+3+"\\" 1A=\\""+y+"\\" 1B=\\""+8+"\\" 1C=\\""+8+"\\"/></10>"}9+="<a A=\\""+x+"\\">"+y+"</a>";7 11=b.1D.$t;7 d=11.B(/(<([^>]+)>)/1E,"");6(d!=""&&d.z>o){d=d.1F(0,o);d+="&1G;";6(v==j){d+="<a A=\\""+x+"\\">"+H+"</a>"}}e{d=d}9+="<d>"+d+"</D>";9+="</U>"}9+=\'</S>\';7 P="";6(I==j){P="1H:1I;"}9+="<d 1J=\\"1K-1L:1M;1N:1O;1P-1Q:1R;"+P+"\\">1S 1T<a A=\\"h://w.p.f/\\"> 1U</a></D>";1V.1W(9)}',62,121,'|||authorAvatar|||if|var|avatarSize|commentsHtml||entry||commBody|else|com|indexOf|http||true|defaultAvatar||roundAvatar|avatarClass|characters|blogspot|showAvatar|typeof|||undefined|showMorelink|helplogger|commentlink|authorName|length|href|replace|img|span|numComments|bp|s1600|moreLinktext|hideCredits|class|for|link|author|blogblog|gif|hideCSS|false|helploggercomments|ul|feed|li|src|s220|s512|rounded|png|div|commHTML|60|40|SRSVCXNxbAc|UrbxxXd06YI|AAAAAAAAFl4|332qncR9pD4|default|avatar|jpg|More|raquo|function|break|rel|alternate|name|gd|image|b16|7bkcAKdpGXI|UrbyQRqvSKI|AAAAAAAAFmI|oBv_yMeYnMQ|blogger|openid16|VgnInuIUKBU|UrbzyXTYWRI|AAAAAAAAFmU|3f_Vfj3TI6A|openid|blank|gravatar|avatarRound|avatarImage|alt|width|height|content|ig|substring|hellip|visibility|hidden|style|font|size|10px|display|block|text|align|right|Widget|by|Helplogger|document|write'.split('|'),0,{})) </script><script type="text/javascript" src="http://urlblog.blogspot.com/feeds/comments/default?alt=json&callback=helploggercomments&max-results=5"></script>

Bạn hãy sửa những chỗ sau sao cho phù hợp với blog bạn nhé.
var numComments  = 5, //số lượng bình luận
showAvatar  = true, //cho phép hiện avatar
avatarSize  = 60, //kích thước avatar
roundAvatar = true,
characters  = 40, //số lượng kí tự bình luận
showMorelink = false, //cho hiện chế độ read more (true=cho phép)
moreLinktext = "More »",
defaultAvatar  = "http://4.bp.blogspot.com/-SRSVCXNxbAc/UrbxxXd06YI/AAAAAAAAFl4/332qncR9pD4/s1600/default-avatar.jpg", //avatar mặc định (dùng cho nặc danh...)
http://urlblog.blogspot.com //địa chỉ blog bạn 
max-results=5 //số bình luận tối đa

Bước 3: Lưu widget lại và chiêm ngưỡng thành quả.
Chúc các bạn thành công.

Nguồn: helplogger

Không có nhận xét nào:
1. Chèn ảnh: [img]Link ảnh[/img]
2. Chèn video: [youtube]ID Video[/youtube]
Hướng dẫn lấy ID Video từ Youtube

Ví dụ video có link trực tiếp: https://www.youtube.com/watch?v=BUaLnDL3f-M, ta sẽ lấy BUaLnDL3f-M và thay vào vị trí ID Video ở cú pháp trên.

Nội quy chung Bảo Shady Blog

1. Bài viết đều tự tay tác giả viết nên nếu có ý định copy xin hãy ghi nguồn bài viết đó.
2. Template được lên ý tưởng và thiết kế bởi Phú Cường Blogger vì vậy tuyệt đối không tự ý RIP Template hoặc lấy và dùng từ những nguồn ăn cắp khác khi tác giả chưa share công khai. Nếu tôn trọng mình thì bạn có thể trao đổi mua template tại fb Nguyễn Phú Cường.
3. Không được spam dưới mọi hình thức và đưa ra những bình luận xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác (những bình luận vi phạm sẽ bị xóa).

Đang cập nhật thêm nội quy...

- Blog: Bảo Shady Blog - Life Is Share
- Thành lập: 01/08/2017
- Nội dung: Blog chủ yếu viết về những thủ thuật blog, và các thủ thuật khác. Ngoài ra, blog thi thoảng còn chia sẻ một vài bài viết về đời sống, share ảnh đẹp, tin tức về đời sống...
- Tác giả blog: Huỳnh Hoài Bảo hiện đang là học sinh cấp 2 THCS Lê Thị Cẩm Lệ, Bạc Liêu.
- Template: Twitter Template Version 1.0 By Phú Cường Blogger.

Lời cuối chúc các bạn có những phút giây thật vui vẻ và ý nghĩa tại blog nhé!